Πώς επικοινωνεί το αντικείμενο GSM 01941 με το σύστημα Radioclima;

Το σύστημα επικοινωνίας, επικοινωνεί μέσω ασυρμάτου με το/τους αμφίδρομους χρονοθερμοστάτες μέσω της διεπαφής αμφίδρομης ράδιο επικοινωνίας 01931 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.