Πώς κωδικοποιούνται τα συστήματα θυροτηλεόρασης κωδ. 7539 σειράς Tab με ρύθμιση του κύριου και του δευτερεύοντος αναγνωριστικού;

Κωδικοποίηση κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_ Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης  2_ Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι το πλήκτρο κουδουνιού να αρχίσει να αναβοσβήνει. 3_ Αφήστε τα πλήκτρα. 4_ Εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα αφήσετε το πλήκτρο, πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισήμανσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στον εσωτερικό σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. 5_ Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς. 6_ Πατήστε το πλήκτρο ή πληκτρολογήστε τον κωδικό στην εξωτερική μπουτονιέρα που θέλετε να αντιστοιχίσετε.  Κωδικοποίηση δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_ Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης  2_ Πατήστε επίσης ταυτόχρονα το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι το πλήκτρο κουδουνιού να αρχίσει να αναβοσβήνει. 3_ Αφήστε τα πλήκτρα. 4_ Εντός 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα αφήσετε τα πλήκτρα, πατήστε τα πλήκτρα κλειδαριάς και αυτόματης ενεργοποίησης και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισήμανσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στον εσωτερικό σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. 5_ Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς. 6_ Πατήστε το πλήκτρο ή πληκτρολογήστε τον κωδικό στην εξωτερική μπουτονιέρα που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.