Πώς μπορείτε να κωδικοποιήσετε τα βιντεθυροτηλέφωνα αντ. 6329 και αντ. 6309 (Σειρά Giotto), θέτοντας το πρωτεύον και δευτερεύον αναγνωριστικό;

Για να ορίσετε το πρωτεύοντα κωδικό αναγνώρισης ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • σηκώστε το ακουστικό (μικροτηλέφωνο)
 • Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί RESET (μαύρο κουμπί που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης κοντά στην έξοδο του καλωδίου του ακουστικού)
 • Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (το πρώτο από τα τρία κουμπιά είναι τοποθετημένα κάθετα στο μπροστινό μέρος του βίντεο)
 • Ελευθερώστε το κουμπί RESET
 • Περιμένετε για το ήχο "μπιπ" (θα ακούσετε μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα) και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
 • (Κατά το χρόνο αυτό η οθόνη και ο ήχος του βίντεο ενεργοποιούνται και τίθενται σε επικοινωνία με την κύρια πλακέτα)
 • Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί στην πλακέτα που θα καλέσει το βιντεοθυροτηλέφωνο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κωδικοποίηση
 • Εάν ο προγραμματισμός (ρύθμιση του αναγνωριστικού) είναι επιτυχής, 2 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί πάνω στην πλακέτα, το βίντεο εκπέμπει ένα "μπιπ" οξύ και απενεργοποιείται.

Για να ρυθμίσετε τον αναγνωριστικό κωδικό ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Σηκώστε το ακουστικό - Πιέστε το κουμπί RESET και κρατήστε το πατημένο
 • Πατήστε το κουμπί ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ μαζί με το κουμπί ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (το κουμπί με το σύμβολο καντράν) και διατηρήστε πατημένο μαζί με το πλήκτρο RESET
 • Ελευθερώστε το πλήκτρο RESET
 • Περιμένετε για το ήχο "μπιπ" (θα ακούσετε μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα) και στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα και ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ και ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΚΛΕΙΔΩΜΑ
 • (Κατά το χρόνο αυτό η οθόνη και ο ήχος του βίντεο ενεργοποιούνται και τίθενται σε επικοινωνία με την κύρια πλακέτα)
 • Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί στην πλακέτα που θα καλέσει το βιντεοθυροτηλέφωνο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κωδικοποίηση
 • Εάν ο προγραμματισμός (ρύθμιση του αναγνωριστικού) είναι επιτυχής, 2 δευτερόλεπτα αφού πατήσετε το κουμπί πάνω στην πλακέτα, το βίντεο εκπέμπει ένα "μπιπ" οξύ και απενεργοποιείται.

Προειδοποίηση: χειροκίνητα είναι δυνατή η κωδικοποίηση σε μέγιστο 3 συσκευών. Πέρα από αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή Elvox ή το Software SaveProg.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.