Πώς μπορείτε να προγραμματίσετε το NT1-PLUS με το τηλεφωνικό κέντρο ELVOX;

Το σύστημα προγραμματίζεται από τους τεχνικούς Telecom, οι προγραμματισμοί που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο σύστημα είναι συνδεδεμένοι με την γραμμή ISDN με ένα μονό αριθμό. Στην περίπτωση αυτή, η κλήση πρέπει να εξέλθει από το σύστημα διανεμημένη εναλλάξ, δηλαδή μια εισαγόμενη κλήση θα πρέπει να κάνει ένα τηλέφωνο την φορά να χτυπά. Ο καλούμενος θα πρέπει να απαντά στην πρώτη ελεύθερη γραμμή, η ενδεχόμενη δεύτερη κλήση θα πρέπει να καταλαμβάνει την δεύτερη γραμμή. Δεν είναι σωστή λειτουργία, όταν χτυπούν και τα δύο τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.