Πώς μπορούν να διακριθούν οι τηλεφωνικές κλήσεις, από τα τηλεφωνήματα ενδοσυνεννόηση ή θυροτηλεφωνίας;

Οι τοπικές κλήσεις, η ενδοεπικοινωνία και οι κλήσεις θυροτηλεφώνου διαφέρουν μόνο από το χρόνο παύσης μεταξύ το ένα και το άλλο χτύπημα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.