Πώς μπορώ να διαστασιοποιήσω τη γραμμή που τροφοδοτεί τους αναγνώστες του smart card bus;

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τροφοδοτικό 01400 ή 01401 (με βάση την καταμέτρηση της συνολικής απορρόφησης), εφόσον διαθέτουν γραμμή διαύλου εξόδου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.