Πώς μπορώ να διαφοροποιήσω την χρήση μεταξύ της χρήσης των κατοικιών, τρίτων και ξενοδοχειακών στον έλεγχο πρόσβασης ;

Για να γίνει διάκριση μεταξύ της χρήσης των κατοικιών , τρίτων και ξενοδοχειακών στον έλεγχο πρόσβασης αρκεί η διαμόρφωση του dip switch της συσκευής.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.