Πώς μπορώ να ξέρω αν ένα σύστημα θυροτηλεφώνου/βιντεοθυροτηλεφώνου έχει ήδη κωδικοποιηθεί;

Εάν η συσκευή, όταν πατήσετε ένα κουμπί, εκπέμπει ένα "μπιπ" σημαίνει ότι είναι κωδικοποιημένη, αν ακούσετε τρία σύντομα "μπιπ" σημαίνει ότι δεν είναι κωδικοποιημένη.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.