Πώς μπορώ να ορίσω 2 κατώφλια, τον χρόνο κατωφλίου και τις προτεραιότητες της απόσπασης για τον έλεγχο φορτίου 01455 με σύμβαση 3KW;

Ρύθμιση Κατωφλίου-1 ίση με την ονομαστική ισχύ της δυναμικότητας του μετρητή, προσαυξημένη κατά 10%. Ρύθμιση Κατωφλίου-2 ίσο με το Κατώφλι-1 προσαυξημένη κατά το 20% του ίδιου Κατωφλίου-1. Ρυθμίστε το Χρονικό όριο Κατωφλίου στα 90 λεπτά. Για μια σύμβαση 3KW συνεπώς θα έχετε Κατώφλι-1=3,3kW, Κατώφλι-2=4KW, Χρονικό όριο Κατωφλίου=90 λεπτά. Οι τιμές σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνονται με βάση των δηλωμένων συνθηκών από τον πάροχο της υπηρεσίας.

Επιπλέον, είναι δυνατό να καθορίσετε την προτεραιότητα αποσύνδεσης των διαμορφωμένων φορτίων (Μεγ. 16) ή να αποφασίστε αν θα μείνουν πάντα σε On ή Off (καταναγκασμός). Όλες αυτές οι παράμετροι καθορίζονται από την κεντρική μονάδα By-me στο μενού Ρυθμίσεις στο εσωτερικό της αποκλειστικής ενότητας για τον «Έλεγχο Φορτίων» όπως και η επαναφορά του τρόπου επανοπλισμού που μπορεί να είναι αυτόματος ή χειροκίνητος.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.