Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω reset σε ένα θερμοστάτη ;

Από το συγκεκριμένο μενού " Διαμόρφωση/Διαχείριση Reset/Reset Συσκευής" ή "Διαμόρφωση/ Reset / Μονό" , πατήστε και κρατήστε πατημένο το πρώτο πλήκτρο στα αριστερά παρατεταμένα ( θα δείτε να αναβοσβήνει στην οθόνη του θερμοστάτη η επιγραφή CNF ) μέχρι την εμφάνιση, στην οθόνη , της επιγραφής 000 σε αυτό το σημείο αφήστε το πλήκτρο . Τώρα στο θερμοστάτη έχει πραγματοποιηθεί reset .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.