Πώς μπορώ να ρυθμίσω την συσκευή επικοινωνίας του αντικειμένου 01942 ;

Η συσκευή επικοινωνίας μπορεί να ρυθμιστεί μέσω γραπτών μηνυμάτων sms ή διεπαφή προγραμματισμού 01998.S και το πρόγραμμα εργαλειοθήκης-EasyTool .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.