Σε ένα αμφίδρομο σύστημα μπορώ να ενσωματώσω ένα θερμοστάτη 01915;

Όχι, ο θερμοστάτης 01915 δεν έχει βάση αμφίδρομης εκπομπής ραδιοκυμάτων, μπορεί να ενσωματωθεί μόνο σε ένα μονόδρομο σύστημα (βλ. βαθμίδα μετάδοσης αντικειμένου 01921 ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.