Σε ένα σύστημα ηχητικής σκέδασης η τελευταία συσκευή της γραμμής bus πρέπει να τερματιστεί;

Ναι, οι συσκευές στα δύο άκρα των κλάδων του ηχοσυστήματος πρέπει να τερματιστούν με το ειδικό jumper τερματισμού, που υπάρχει σε κάθε συσκευή

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.