Σε ένα σύστημα μπορώ να έχω περισσότερες θέσεις reception

Ναι. Είναι αναγκαίο να αγοράσετε εκτός από το κύριο πακέτο λογισμικού το πακέτο που ονομάζεται "Client" για κάθε επιπλέον σταθμό εργασίας . (maximum one Client for Light and Basic version)

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.