Σε δομημένη καλωδίωση Netsafe ποιές είναι οι υποδείξεις στις αποστάσεις που θα πρέπει να τηρηθούν για τη σύνδεση ;

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του ερμαρίου και της εγκατεστημένης υποδοχής και της ανάλογης κοντά στην θέση εργασίας είναι 90 m. Το μέγιστο συνολικό μήκος για τα καλώδια patch και τη σύνδεση του εξοπλισμού χρήστη είναι 10 m ( 5 +5 ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.