Σε περίπτωση ανωμαλιών ή δυσλειτουργίας ποια είναι η πρώτη δοκιμή που πρέπει να εκτελεστεί;

Σας συνιστούμε να ελέγχετε πάντα τα συστήματα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και να εκτελέσετε τη διαδικασία επαναφοράς και διαμόρφωσης πριν από την έναρξη της αντικατάστασης της συσκευής .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.