Σε περίπτωση που θα πρέπει να διαγραφεί ένα εξάρτημα, είναι αναγκαίο να επαναπρογραμματίσει όλο το σύνολο του συστήματος ;

Όχι , απλά καταργήσετε από την κεντρική μονάδα, χρησιμοποιώντας το "Αφαίρεση\" , το εξάρτημα που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φυσικά από το σύστημα .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.