Σε περίπτωση που χρειαστεί να προσθέσετε ένα εξάρτημα, είναι αναγκαίο να επαναπρογραμματίσει το όλο σύστημα ;

Όχι αρκεί η πρόσβαση διαμέσου της κεντρικής μονάδας, στη λειτουργία "Προσθήκη\" και να προσδιορίσει το εξάρτημα το εμπρόσθιο πλήκτρο του ίδιου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.