Σε ποια θέση θα πρέπει να εγκαταστήσετε το διακόπτη με τον αισθητήρα υπέρυθρων για έναυση των φωτών 16633 Idea και 14181 Plana;

Θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας και από φραγμούς όπως τα φυτά, έπιπλα ή στήλες, να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άμεσο φως από λαμπτήρες, σε ένα ύψος 110 - 130 cm στο επίπεδο βάδισης, εάν η εγκατάσταση είναι εντοίχισης. Για μεγαλύτερα ύψη είναι αναγκαία η εγκατάσταση σε στήριγμα προσανατολισμού.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.