Σε ποιο μενού του συστήματος By-me θα πρέπει να αναγνωρίσω την οθόνη αφής;

Αν η οθόνη αφής χειρίζεται μόνο την αυτοματοποίηση , θα πρέπει να διαμορφωθεί ως μια τυπική συσκευή σε αυτοματοποίηση της ομάδας , ενώ αν λειτουργεί και το SAI πρέπει να ρυθμιστεί σε ένα γκρουπ/ζώνη αντιεισβολής (η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις τμηματοποιήσεις).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.