Σε πόσες ζώνες μπορούν να χωριστεί το σύστημα αντιεισβολής via bus;

Το σύστημα συναγερμού μπορεί να διαιρεθεί σε 30 διαφορετικές ζώνες και ελεύθερης τμηματοποίησης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.