Σε πόσες τμηματοποιήσεις μπορείτε να εισάγετε την ίδια περιοχή;

Μια ζώνη μπορεί να εισαχθεί σε μια μόνο τμηματοποίηση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσδιοριστεί σε ποιες περιοχές πρέπει να είναι παρούσες περισσότερες τμηματοποιήσεις και πως θα γίνει η διαχείρισή τους ανεξάρτητα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.