Σε τι χρειάζεται ο Συγχρονισμός των router ;

Πραγματοποιείται στο τέλος της διαμόρφωσης του συστήματος, αν υπάρχουν περισσότερες του ενός Αυτοματισμοί και υφίσταται και γκρουπ Αυτοματισμών που χρησιμοποιούν συστήματα που ανήκουν σε διαφορετικές γραμμές bus

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.