Σηματοδοτείται η χαμηλή αξία των μπαταριών για τη βάση ραδιοσημάτων;

Θα εμφανιστεί στην οθόνη του χρονοθερμοστάτη η εικόνα διακοπτόμενου φωτισμού και στην περίπτωση που θα συνδεθεί η συσκευή επικοινωνίας 01941, αποστέλλεται ένα μήνυμα SMS.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.