Στην περίπτωση του χαμηλού σήματος μπορώ να βελτιώσω το σήμα για μονόδρομους ενεργοποιητές αντικειμένου 01923 και 01924 ;

Ναι , για να βελτιώσετε τη λήψη , δεν μπορώ να εφαρμόσει ένα άκαμπτο σύρμα 17 εκ. στον τερματικό σταθμό ή να εφαρμόσετε ένα 433Mhz κεραία που συνδέεται μέσω ομοαξονικού καλωδίου .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.