Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος οθόνη αφής πρέπει να προβλέπεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο;

Δεν υπάρχει ακριβής κανόνας στην ένωση των γκρουπ περιβάλλοντος, θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα σύστημα με τέτοια περιβάλλοντα που αποτελούνται από γκρουπ της ίδιας φύσεως , ή να προβλέψουμε στην υποδιαίρεση ανάλογα με τον χώρο στον οποίο ανήκουν στις διάφορες εντολές ή να πραγματοποιήσουμε περιβάλλον με έναν κανόνα και άλλα με ένα άλλο διαφορετικό.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.