Στους θερμοστάτες όταν μεταβείτε από την Κανονική λειτουργία, στην Προστατευμένη και αντίστροφα, η λειτουργία περνάει αυτόματα σε OFF, είναι φυσιολογικό αυτό ;

Ναι, είναι η προκαθορισμένη συμπεριφορά

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.