Στο στερεοφωνικό Idea μπορούν να συνδεθούν άλλα συστήματα αναπαραγωγής πέρα από το 16681;

Όχι δεν είναι δυνατό.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.