Σύνδεσα και διαμόρφωσα το σύστημα By-me με λυχνία 02660 σε λειτουργία "always on"(SA). Γιατί δεν ενεργοποιείται ποτέ και δεν λειτουργεί "μόνο σε περίπτωση ανάγκης" (SE);

Στις παραμέτρους της κεντρικής μονάδας έχει οριστεί η λειτουργία "μόνο σε περίπτωση ανάγκης" . Η παράμετρος ρύθμισης στο σύστημα By-me έχει προτεραιότητα έναντι της καλωδίωσης στο προϊόν . Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε την παράμετρο στο "πάντα ενεργοποιημένο" στην κεντρική μονάδα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.