Σύνδεσα την λυχνία έκτακτης ανάγκης 02660 στη λειτουργία "μόνο σε περίπτωση ανάγκης"(SE)​, αλλά όταν αποσυνδέεται το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας δεν ενεργοποιείται και πραγματοποιούνται 2 λάμψεις, γιατί ;

Ελέγξτε στη θήκη της μπαταρίας ότι οι 2 διακόπτες βρίσκονται στην θέση ON. Επιλογή 1 : Ενεργοποιήστε την μπαταρία (μπαταρία ON = ενεργοποιημένη, 1 = Η μπαταρία δεν είναι ενεργοποιημένη ). Διακόπτης 2 : Ρυθμίστε το χρόνο εφεδρικής τροφοδοσίας (ON= 1 ώρα αυτονομία και 100 % φωτεινότητα , 1 = αυτονομία 3 ώρες και η φωτεινότητα 30 % ).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.