Τηλέφωνα αντ. 3562 - 3597: Πώς μπορούν να προγραμματιστούν τα αποκλειστικά πλήκτρα (κλειδί, λυχνία, καντράν);

Για το τηλέφωνο 3562: Τα πλήκτρα με τα σύμβολα του κλειδιού, λυχνίας και καντράν, έχουν ήδη τον κώδικα για τις εντολές ενδοεπικοινωνίας. Η αποθήκευση των διαφόρων κωδικών είναι δυνατή πληκτρολογώντας στο τηλέφωνο 3562 την ακόλουθη σειρά του προγραμματισμού. P, ME, 1,2,3, αρ ° τηλ. P όπου: P = πλήκτρο τηλεφώνου με το σύμβολο του βέλους με το ρόμβο (υποδεικνύει την έναρξη προγραμματισμού). ME = είναι το πλήκτρο στο εσωτερικό του τηλεφώνου στο τυπωμένο κύκλωμα (θα πρέπει να πατήσετε για να αποθηκεύσετε τους κωδικούς). 1,2,3 = είναι η άμεσες μνήμες Μ1, Μ2, Μ3 (κλειδί,λυχνία, καντράν). Αρ°. τηλ. = Υποδεικνύει το νέο κωδικό απομνημόνευσης. Στο τηλέφωνο 3562 είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου εντολέα θυροτηλεφώνου στα αποκλειστικά πλήκτρα. Η συμβολοσειρά του προγραμματισμού είναι η εξής: P, *, x, P με P όπου: Χ = 1, ενεργοποιείται η υπηρεσία ειδικών πλήκτρων εντολών ενδοεπικοινωνίας. X = 2 αυτή η υπηρεσία είναι απενεργοποιημένη, τα πλήκτρα γίνονται άμεσες μνήμες, όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αριθμούς για διάφορες εντολές. P = κουμπί τηλεφώνου με το σύμβολο του βέλους με τον ρόμβο (υποδεικνύει την έναρξη του προγραμματισμού). Η επαναφορά reset γίνεται με την πληκτρολόγηση στο τηλέφωνο του 3562 κωδικών σε σειρά: P, R, 000. __________________ Για την τεχνική τηλεφώνου. 3597: Τα κουμπιά με τα σύμβολα του κλειδιού, της λυχνίας του καντράν, έχουν ήδη εισέλθει τον κώδικα για τις εντολές ενδοεπικοινωνίας. Η αποθήκευση των διαφόρων κωδικών είναι δυνατή πληκτρολογώντας στο τηλέφωνο 3597 την ακόλουθη σειρά του προγραμματισμού. (βέλος με ρόμβο), M1 (κλειδί), R2, R, 1, R, (βέλος με ρόμβο). (βέλος με ρόμβο), M2 (λυχνία), R2, R, 2, R,(βέλος με ρόμβο). (βέλος με ρόμβο), M3 (καντράν), R2, R, 3, R,(βέλος με ρόμβο). Οι προγραμματισμοί πρέπει να πραγματοποιούνται μετά την εισαγωγή στο ειδικό έδρανο των μπαταριών που παρέχονται. Η επαναφορά reset γίνεται πληκτρολογώντας στο τηλέφωνο 3597 τους κωδικούς στη σειρά: (βέλος με ρόμβο), R, 0, (βέλος με ρόμβο). ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ BCA ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 1 R ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ "ΚΛΕΙΔΙΟΥ", 2 R ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ "ΛΥΧΝΙΑΣ", 3R ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ "ΚΑΝΤΡΑΝ".

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.