Τηλεφωνική Διεπαφή Γενικής Χρήσεως: Ποια είναι τα μοντέλα

Τα μοντέλα είναι: Αντικείμενο 3531 (για την τεχνολογία Sound System) Αντικείμενο 3532 (για τεχνολογία Δυο Καλωδίων) Αντικείμενο 3533 (για τεχνολογία DigiBus)

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.