Τι είναι ένα φίλτρο ADSL;

Το φίλτρο ADSL χρησιμοποιείται όταν προκύπτουν προβλήματα στη γραμμή, για παράδειγμα, θρόισμα στη φωνή ή διακοπή συνδέσεων, που συχνά συμβαίνουν σε περιπτώσεις ταυτόχρονης πλοήγησης και τηλεφωνήματος. Το φίλτρο πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ της τηλεφωνικής γραμμής και της γραμμής εισόδου ενός κέντρου τηλεφώνου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.