Τι είναι και για ποια λειτουργία χρειάζεται ο Διαχωριστής ( αντ. 692S );

Είναι ένας συζεύκτης γραμμής που χωρίζει ηλεκτρικά έναν ή περισσότερους κλάδους ( νησίδες ) της κεντρικής γραμμής. Κάθε μια από τις νησίδες, που αποτελείται από πολλά θυροτηλέφωνα/βιντεοθυροτηλέφωνα, επιτρέπει κλήσεις τύπου ενδοεπικοινωνίας, χωρίς να καταλαμβάνει τη γραμμή της κύριας γραμμής (πλακέτα Master) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.