Τι είναι τα "Κλειδιά MASTER" και τι είναι τα \"Κλειδιά SLAVE\", και τα Ειδικά Κλειδιά "AI Master" και "AI Slave" ;

Τα κλειδιά MASTER έχουν ρυθμιστεί σε ένα μόνο εισαγωγέα και στη συνέχεια η κεντρική μονάδα τα κάνει να λειτουργούν σε όλους τους Εισαγωγείς/Συσκευές ανάγνωσης με Transponder του συστήματος, ενώ τα Κλειδιά SLAVE λειτουργούν μόνο στους Εισαγωγείς/Αναγνώστες με Τransponder που σχετίζονται με (περισσότερες συσκευές αναπαραγωγής/εισαγωγείς). Κάθε εισαγωγέας/Συσκευή ανάγνωσης μπορεί να αποθηκεύσει έως το μέγιστο και 4 Κλειδιά SLAVE, ενώ στο σύνολο του συστήματος SAI μπορούν να ρυθμιστούν το max . 24 κλειδιά MASTER . Τα Ειδικά Κλειδιά "AI Master" και "AI Slave" είναι ισοδύναμα των Κλειδιών SAI και Κλειδιών SLAVE, μόνο που διαμορφώθηκαν στις συσκευές Ανάγνωσης με Transponder για τον Έλεγχο Προσβάσεων ( αντ. 14470/ 16470/20470 ) ;

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.