Τι ορίζεται ως Γενικό σενάριο;

Ως Γενικό ορίζεται το σενάριο εκείνο που αποτελείται από λειτουργικές ομάδες που ανήκουν σε διαφορετικά συστήματα (γραμμές). Θα πρέπει να δημιουργηθούν 2 Αποκλειστικά σενάρια σε δύο διαφορετικές κεντρικές μονάδες που να έχουν τον ίδιο αριθμό σεναρίων (από 1 έως 32) και να είναι αποκλειστικές και οι δύο. Κατά την ενεργοποίηση του σεναρίου αριθμός 15, για παράδειγμα, θα ενεργοποιηθεί, επίσης, το σενάριο αρ. 15 στο άλλο σύστημα (αν και στις δύο κεντρικές μονάδες το σενάριο αρ. 15 έχει δημιουργηθεί ως Γενικό Σενάριο).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.