Τι καλώδιο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το SAI;

Για τις συνδέσεις χρησιμοποιήστε επενδυμένο συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων Vimar κωδ. 01840 (2x0,5 mm², ονομαστική τάση μόνωσης 300/500 V, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ). Αν δεν χρησιμοποιηθεί καλώδιο κατάλληλο που να έχει τα ίδια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν σοβαρές δυσλειτουργίες διαφόρων τύπων, τόσο στη διαμόρφωση όσο και στη λειτουργία του συστήματος.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.