Τι μπορούμε να το κάνουμε αν , παρά τη σωστή εγκατάσταση , το λογισμικό δεν ξεκινήσει;

Βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής των δεδομένων ενεργοποιείται όταν ξεκινά ο υπολογιστής . Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το παράθυρο ρύθμισης παραμέτρων InterServer Utility που βρίσκεται στο Start- > Programs - > InterBase InterClient , και ρυθμίστε την παράμετρο Startup Mode: με την τιμή Windows Startup. Στη συνέχεια, στο ίδιο μενού επιλέξετε InterServer, ή να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.