Τι μπορώ να διαχειριστώ από την συσκευή επικοινωνίας GSM 01942;

Μπορώ να διαχειριστώ: - Μέχρι 8 κλιματικές ζώνες - έως 8 ομάδες - έως και 32 σενάρια - Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση και ερώτηση της κατάστασης του SAI - διάγνωσης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.