Τι πρέπει να κάνω αν έχω ένα σύστημα με περισσότερες από μία κεντρικές μονάδες By-me διαθέσιμες για τη διαχείριση του συστήματος SAI και τους Αυτοματισμούς;

Πρώτον, μόνο 1 κεντρική μονάδα by-me μπορεί να διαχειριστεί και να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις των συσκευών SAI (και κατά την εκκίνηση θα ρυθμιστεί επακριβώς με τις διευθύνσεις Περιοχής 00 και Γραμμής 00). Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες κεντρικές μονάδες θα συνδεθούν με άλλες γραμμές διαύλων με τουλάχιστον ένα τροφοδοτικό 01401 και σε διαχωρισμό από άλλες γραμμές από τους Δρομολογητές 01845. Κατά την εκκίνηση, για κάθε κεντρική μονάδα θα πρέπει να οριστεί μια διεύθυνση Περιοχής/Γραμμής διαφορετική από τις άλλες (Περιοχή 00 Γραμμή 00 εκείνη που διαχειρίζεται τελικά το SAI, και οι άλλες 7 θα πρέπει να εκκινήσουν, για παράδειγμα, στην Περιοχή 01 Γραμμή 00, Περιοχή 01 Γραμμή 02, Περιοχή 03 Γραμμή A05 κ.λπ. ... ) . Κάθε κεντρική μονάδα μπορεί να διαμορφώσει και να διαχειριστεί συσκευές που βρίσκονται σε περισσότερες από 1 γραμμές-διαύλους (κάθε γραμμή διαχωρισμένη από τις άλλες με έναν Δρομολογητή 01845, με τουλάχιστον ένα τροφοδοτικό 01401 δικό του, και με μεγ. 128 συνδεδεμένες συσκευές), λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια γραμμή-δίαυλο δεν μπορούν να διαμορφωθούν συσκευές σε περισσότερες κεντρικές μονάδες by-me, αλλά πρέπει να ανήκουν όλες στην ίδια διαμόρφωση. Δεύτερον, όταν ορίζεται η διεύθυνση Περιοχής και Γραμμής μιας κεντρικής μονάδας By-me στη φάση της εκκίνησης, στην ίδια σελίδα ζητείται, επίσης, ο ορισμός μίας διεύθυνσης Offset: για την 1η κεντρική μονάδα θα πρέπει να μείνει εκείνη που προτείνεται, ενώ θα πρέπει στη συνέχεια να ορίσετε επακριβώς τις τιμές 0x2000 για την 2η κεντρική μονάδα, 0x4000 για την 3η, 0x6000 για την 4η, 0x8000 για την 5η, 0xA000 για την 6η, 0xC000 για την 7η, 0xE000 για την 8η κεντρική μονάδα (αν υφίστανται).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.