Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση βλάβης στην κεντρική μονάδα;

Εάν η τηλεφωνική κεντρική μονάδα είναι ελαττωματική, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης της ELVOX. Σε περίπτωση επισκευής, θα πρέπει να στείλετε την κεντρική τηλεφωνική μονάδα στην εταιρία ELVOX της περιοχή σας ή στον μεταπωλητή (όπου αγοράστηκε), που θα πρέπει να την επιστρέψει στην έδρα της ELVOX. Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε τηλεφωνικά μια αποτίμηση εξόδων στο 049-9202590.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.