Τι πρέπει να κάνω, όταν η μαγνητική επαφή δεν ανιχνεύεται πια;

Ελέγξτε για να δείτε αν ανοίγοντας την επαφή το led ανάβει . Σε αντίθετη περίπτωση: - βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας ανακτήθηκε σωστά από την κεντρική μονάδα - ελέγξτε την κατάσταση των μπαταριών - ελέγξτε την απόσταση/ραδιοκάλυψη μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του αισθητήρα

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.