Τι σημαίνει βάθος σε ένα γκρουπ;

Το βάθος ενός γκρουπ είναι ο αριθμός των λειτουργικών γκρουπ των Αυτοματισμών στους οποίους μπορεί να ανήκει το λειτουργικό μπλοκ. Το βάθος της ομάδας για ένα μπλοκ λειτουργίας μιας συσκευής By-me είναι ίση με 4, αλλά τα 4 γκρουπ όπου έχει ρυθμιστεί θα πρέπει να είναι παρόμοιες (για παράδειγμα , ένα κουμπί μπορεί να ελέγξει μέχρι 4 διακριτές ομάδες ή όλα τα relè, ή όλα τα dimmer, ή το σύνολο των ενεργοποιητών ρολών ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.