Τι σημαίνει σειρά 8000 ειδικής βαθμίδα;

Για την αύξηση της συνδεσιμότητας της σειράς 8000, μερικές συσκευές έχουν σχεδιαστεί με βαθμίδα 25x45 (ελαφρώς μεγαλύτερη από την βαθμίδα standard). Οι συσκευές αυτές εγκαθίστανται σε κατάλλλα ειδικά στηρίγματα ( 3 ή 4 ή 5 βαθμίδες) με τις σχετικές πλάκες. Μερικά παραδείγματα των αντικειμένων ειδική ενότητα είναι : ανιχνευτές αερίου, θερμοστάτες, συμπλεκόμενες υποδοχές, υποδοχές EDP , φορητός ηλεκτρονικός φακός, υποδοχή ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ πρίζα P30 . Η χρήση των αντικειμένων ειδική βαθμίδα δεν αποκλείει εντελώς την επιλογή των λειτουργιών που πραγματοποιούνται με την πρότυπη βαθμίδα, γιατί μπορούν να συνοδευτούν χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα 08491 στο ίδιο μέσο, στα δοχεία προστασία IP40 και IP55 ειδικής βαθμίδας για την σειρά 8000.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.