Τι ID μπορώ να δώσω σε διεπαφή 69DM;

Από 2 έως 15, γιατί η διεπαφή φαίνεται από το σύστημα Δυο Καλωδίων σαν μια δευτερεύουσα πλακέτα

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.