Τοπολογία και αποστάσεις του συστήματος

Η σύνδεση των συστημάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς καμία ειδική παραγγελία τηρώντας την πολικότητα των ακροδεκτών. Είναι δυνατές συνδέσεις τύπου γραμμική, αστέρα, μεικτές αλλά όχι δακτυλίου. Η ιδανική διαμόρφωση είναι η γραμμική με ένα μόνο τροφοδοτικό στο μισό σύστημα ή με δυο τροφοδοτικά στα άκρα του καλωδίου του bus. Είναι σημαντικό το φορτίο να διανέμετε σωστά ανάμεσα στα δυο τροφοδοτικά. Οικιακό Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε τροφοδοτικό και συσκευή : 350m Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε συσκευές : 700m Μέγιστο μήκος καλωδίου bus: 1000m Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δυο τροφοδοτικά: 40 m. Αντιεισβολή Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε τροφοδοτικό και συσκευή : 180m Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε συσκευές (με μισό backup): 360m. Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δυο UPS: 40 m.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.