Το λογισμικό Well-Contact λειτουργεί με Microsoft Windows Vista ;

ναι, με Microsoft Windows XP, Vista, Seven, 8 , 8.1 e 10

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.