Το φως που αναβοσβήνει είναι υποχρεωτικό;

Τα πρότυπα δεν το προδιαγράφουν ως υποχρεωτικό. Είναι σκόπιμο, ωστόσο να τοποθετείτε πάντα σε μια προειδοποιητική λυχνία που υποδεικνύει την παρουσία μιας θύρας σε κίνηση.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.