Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης των ομάδων που ανήκουν σε μια συσκευή By-me;

Ναι. Μέσω της λειτουργίας Αναγνώρισης συσκευής που υπάρχει τόσο στην κεντρικές μονάδες όσο και στο λογισμικό EasyToolProfesional.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.