Υπάρχουν καινούριες πλακέτες αυτοματισμού με τμήμα ραδιοσυχνοτήτων στα 40 MHz, σε αντικατάσταση των πλακετών ZC17 και ZC15;

Επί του παρόντος, όλες οι πλακέτες είναι στα 433 MHz. Σε περίπτωση αντικατάστασής τους, πρέπει να αντικατασταθούν και τα τηλεχειριστήρια.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.